Wyposażenie obiektów

Wyposażenie obiektów w sprzęt p.poż to:

-    Dobór i instalacja odpowiedniej ilości gaśnic
-    Montaż i podłączenie hydrantów
-    Oznakowanie dróg ewakuacyjnych

Zajmujemy się obsługą nowych i już istniejących obiektów. Sprzęt dobieramy w taki sposób, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, a także aby były spełnione wszystkie wymagania określone w obowiązujących aktach prawnych a także Polskich Normach.