Szkolenia

Ważnym elementem poczucia bezpieczeństwa w firmie jest świadomość załogi w zakresie znajomości przepisów przeciwpożarowych, zachowania podczas działań ratowniczo - gaśniczych oraz umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. W celu kompleksowego rozwiązania problemu ochrony przeciwpożarowej proponujemy szkolenia pracowników połączone z praktycznym użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego. Szkolenia prowadzą wysokiej klasy specjaliści z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Nasza firma oferuje opracowanie specjalistycznych instrukcji przeciwpożarowych w oparciu o rozporządzenie MSWiA i przepisy branżowe.