Instalacje p. poż

Systemy przeciwpożarowe (klapy dymowe, systemy sygnalizacji pożaru) stosuje się zarówno w małych obiektach (klatki schodowe, niewielkie magazyny, biura) jak i tych większych, np. hale produkcyjne, centra handlowe, biurowce, kompleksy budynków.
Podstawową funkcją klap oddymiających jest odprowadzenie z zamkniętych pomieszczeń dymów, gazów i energii cieplnej na zewnątrz obiektu, przyczyniając się do ochrony życia i mienia. Mogą one pełnić również funkcję klap wentylacyjnych, oddymiająco -wentylacyjnych, wyłazów czy oświetleń dachowych.
System sygnalizacji pożaru pozwala na wczesne wykrycie pożaru, wskazuje miejsce jego powstania oraz informuje o niebezpieczeństwie obsługę obiektu. Ponadto istnieje możliwość, aby system powiadamiał bezpośrednio służby ratownicze, w tym wypadku Państwową Straż Pożarną.

Wykonujemy pełny zakres usług związanych z tymi instalacjami. Projektujemy, instalujemy i serwisujemy instalacje oddymiające (klapy dymowe, okna oddymiające) jak i również instalacje sygnalizujące powstanie pożaru. Wszystkie projekty uzgadniamy z rzeczoznawcami ds zabezpieczeń przeciwpożarowych. Elementy instalacji są dobierane tak, aby w najlepszy możliwy sposób spełniały swoje funkcje ratując mienie, ale przede wszystkim zdrowie i życie użytkowników obiektów. Wykonujemy również przeglądy tych instalacji, aby zawsze były niezawodne i gotowe do użytku.