Gaśnice

Aby mieć pewność, że sprzęt przeciwpożarowy, który posiadamy jest sprawny i zadziała w momencie powstania pożaru ratując nasze zdrowie lub życie musimy poddawać go okresowym przeglądom. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719) podręczny sprzęt gaśniczy należy kontrolować zgodnie z instrukcją producenta nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku. Aby wykonać profesjonalny przegląd gaśnicy wymagany jest odpowiedni sprzęt, doświadczenie i umiejętności certyfikowanego konserwatora.